https://www.kirjaiskursgard.com/wp-content/uploads/2014/10/saaristo-1.jpg

Tilaisuuksien, tilavuokrausten, palvelupakettien varaus,- peruutus- ja maksuehdot

Varaus/Vahvistus

Varauksesta tulee sitova, kun varaus vahvistetaan joko kirjallisesti tai suullisesti. Muutokset/peruutukset tulee aina vahvistaa kirjallisesti.

Palvelupaketti / kokouspaketti

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta määrätyt palvelut. Palvelupakettia ei pureta, vaan se laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta, ovatko kaikki osanottajat osallistuneet esim. aterioille.

 

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää:
• osanottajamäärä
• aikataulu
• ateria-ajat ja mahdolliset erikoisruokavaliot
• tarvittavat kokousvälineet ja pöytämuoto
• tilaisuuden isäntien / emäntien nimet

+mahdolliset muut muutokset

Pyydämme vahvistamaan tilaisuuden osallistujamäärän kirjallisesti viimeistään neljä (4) työpäivää ennen tilaisuutta. Tilauksen henkilömäärän muuttuessa yli 10 % pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai toteutuneen henkilömäärän mukaan, mikäli suurempi kuin vahvistettu. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle.

Peruutusehdot

Tilaajan tekemä tilaus on sitova. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin Kirjais Kursgård veloittaa peruutuksesta tilauksen koosta ja peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti:

Alle 10 henkilön varauksen voi peruuttaa kuluitta 7  työpäivää ennen tilaisuutta.

Kun varaus tehdään alle kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta, tulee se vahvistaa / perua kirjallisesti kahden (2) työpäivän sisällä varauksen tekohetkestä. Alle viikkoa ennen tilaisuutta tehdyt varaukset tulee vahvistaa välittömästi. Peruutuksen tapahtuessa veloitetaan tilaisuuden arvosta samalla periaatteella kuin 10 – 50 henkilön varauksissa kts. yllä. Mikäli yksityiskohtia ja tarjoiluja ei ole sovittu veloitetaan peruutuskuluna ko. tilojen hinnaston mukainen tilavuokra tai vähintään 50€.

Ohjelmapalveluiden peruutukset

– peruutus kuluitta 14 vrk ennen varauksen alkamispäivää

– kun peruutus tehdään 13-7 vrk ennen varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 50 % ohjelman arvosta

– kun peruutus tehdään alle 7 vrk ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo

Järjestelyveloitus

Tilat ovat maksullisia, mikäli tarjouksessa ei toisin mainita. Kokous- ja ryhmätyötiloista peritään erillinen tilavuokra. Kalustemuutoksista, lisäkalusteista ja muista järjestelyistä veloitetaan erikseen. Äänentoistosta, AV-palveluista ja laitteista, jotka eivät kuulu keskuksen tai kokoustilan perusvarustukseen, veloitetaan erikseen. Mikäli tarjoilujen toimittaja tilaajan toimituksesta

ryhtyy erikoisjärjestelyihin kuten ohjelman, orkesterin, somistuksen ja rakennelmien tms. hankintaan, sitoutuu tilaaja vastaamaan kaikista näistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

Maksuehdot

Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla. Ryhmälle voidaan tehdä yhteislasku, joka laskutetaan tilaajalta jälkikäteen. Laskuun lisätään Kirjais Kursgårdin kulloinkin käyttämä laskutuslisä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Kirjais Kursgård voi halutessaan veloittaa osan tilauksen arvosta tilaajalta etukäteen; tämä sovitaan tapauskohtaisesti.

Maksutavat

Tilaajan vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kakista vahingoista joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokous-osanottajat / tai juhlaan osallistuvat aiheuttavat kiinteistölle tai toimipisteen irtaimelle omaisuudelle.

Tilaaja vastaa toimipisteeseen tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan toimipisteen henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Vahingon sattuessa Kirjais Kursgård veloitaa korjaus-, siivous-, tms. muut kulut tilaajalta.

Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman toimipisteen suostumusta.